АКЦЕНТИ

Идващият

Новата поява на Христос

Шамбала: където Волята

  на Бога знаят

Символ на Новата Епоха

Съвестта на Любовта

Смъртта като преход

 

МЕДИТАЦИЯТА

Встъпителни инструкции

  по медитация

Науката на медитацията

 

СЪБИТИЯ

Срещи и фестивали

Дванадесетте духовни

  фестивала

Медитация по пълнолуние

 

АЛИС А. БЕЙЛИ

За Алис А. Бейли

Книгите на Алис А. Бейли

 

НА ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски / English

Френски / Franηais

Испански / Espaρol

Италиански / Italiano

 

 

ФИНАНСИРАНЕ

Финансиране на дейността

  на "Луцис Тръст"

Ню Йорк

Лондон

Дженева

 

ДРУГИ

За контакти

Основи на Езотеричното

  учение

 

Внимание: Някои от линковете в това меню водят към други сайтове. За да се върнете в сайта на Триъгълниците, натиснете бутона Back в горния ляв ъгъл на страницата, в която се намирате.

 

 

ТРИЪГЪЛНИЦИТЕ

Начало

 

Луцис Тръст

Аркейн Скул

Световната Добра Воля

Великият Призив

 

Встъпителни инструкции по медитация

 

А.    Въвеждащи коментари

Б.    Някои уместни въпроси

В.    Механиката на медитационния процес

Г.    Няколко предварителни съвета

Д.    Практиката на медитацията

Е.    Медитационна техника

Ж.   Методът на медитация на Раджа Йога

З.    Необходимостта да се внимава при медитация

 

А. Въвеждащи коментари

 (Текстът, който следва, съдържа адаптирани откъси от книгите на Алис Бейли ,,От интелект към интуиция” и ,,Светлината на душата”.)

Настоящият широко разпространен интерес към темата за медитацията е свидетелство за една световна нужда, която изисква ясно разбиране. Когато някъде се наблюдава някаква всеобща тенденция - в което и да е направление, която е еднопосочна и устойчива, би могло спокойно да се предположи, че от нея ще възникне онова, от което се нуждае човешката раса в своя ход напред.

Това, че медитацията се счита – от онези, които я дефинират по-свободно, за ,,форма на молитва” е, за съжаление, вярно. Но може да бъде доказано, че в правилното разбиране на медитационния процес и в неговото правилно адаптиране към нуждата на нашата съвременна цивилизация ще се открие решението на настоящата безизходица в образованието и метода, чрез който може да се установи факта на съществуването на душата – на онази жива същност, която ние наричаме ,,душа”, поради липсата на по-подходящ термин.

През вековете е било налице устойчиво напредване на еволюиращото човешко съзнание, устойчиво нарастване на осъзнаването на природата, на света, в който живеем, и едно нарастващо разбиране за Цялото, докато днес вече целият свят е съединен посредством радиото, телефона и телевизията. Човечеството е вездесъщо, а умът е основният фактор за осъществяването на това явно чудо.

,,Ние сме постигнали разбиране на законите, които управляват естествения свят, както и на някои от онези, които управляват психичния. Законите на така нареченото духовно царство предстои да бъдат научно открити и приложени. Малцина са познавали тези закони и са говорили на човечеството за тях.... Сред тези малцина, които се открояват като бележити Знаещи, са Буда, Христос, Платон, Аристотел, Питагор, Майстер Екхарт, Яков Бьоме, Спиноза – списъкът е дълъг.”

,,Сега ние започваме да си задаваме уместния въпрос: Възможно ли е понастоящем хиляди и хиляди хора да са на етапа, когато те са в състояние да координират мозъка, ума и душата и да преминат през портала на умственото осъзнаване към царството на светлината, на интуитивното възприятие и света на причините? Знаещите твърдят, че можем, и те ще ни посочат пътя.”

(Из ,, От интелект към интуиция”, стр. 180-81)

Назад

 

Б. Някои уместни въпроси

Какви са целите на медитацията?

Целта на медитацията е контакт с душата и, в крайна сметка, единение с душата; цялостното ω предназначение е да помогне на човек да се превърне във външното си проявление в онова, което той е в своята вътрешна реалност. Чрез практиката на медитацията човек става способен да се идентифицира с душевния аспект, а не просто с по-нисшите характеристики на личността.

Посредством медитацията,... се разгръщат силите на душата. Всяка обвивка, или носител, посредством които се проявява душата (на физическото, емоционалното и менталното ниво) носи латентни в себе си определени вродени сили, но душата, която е източникът на всички тях, ги притежава в тяхната най-чиста и сублимна форма....

Силите на душата се разгръщат нормално и естествено. Те правят това, не защото са желани или съзнателно развивани, а защото, когато вътрешният Бог придобие контрол над и започне да доминира Своите тела, Неговите сили стават явни на физическото поле, след което потенциите на душата ще се проявят като познати реалности....

... Свидетелствата на мистиците и посветените от всички епохи потвърждават тяхната реалност. Фактът, че други са ги постигнали, може да ни окуражи и заинтригува, но не може да направи нищо повече, ако ние самите не предприемем някакви конкретни действия; тъй като този процес на разгръщане на разсъждаващото съзнание трябва да бъде самостоятелно приложен и самоиницииран.

Това включва развиването на ума като синтезиран, или здрав разум, и направляването на неговата употреба по отношение на света на светския живот, на емоциите и на мислите. Това включва също така неговото ориентиране по своя воля към света на душата, и неговата способност да действа като посредник между душата и физическия мозък.

Първото отношение се развива и подпомага посредством солидните методи на екзотеричното образование и обучение; второто става възможно посредством медитацията - една по-висша форма на образователния процес.

(Из ,, От интелект към интуиция”, стр. 83-87)

Може ли човек, който има желание за това, да се облагодетелства от и да овладее техниката на медитацията?

... Трябва да се помни, в началото на този процес, че самият подтик да се медитира може да се приеме като индикация за зова на душата да се поеме по Пътя на Знанието. Човек не бива да се въздържа да предприеме това, поради привидна липса на необходимите умения. Повечето от нас са по-израстнали и мъдри, и с повече способности, отколкото осъзнаваме. Всички можем мигновено да започнем да се концентрираме, ако решим да направим това.

Ние притежаваме огромно знание, умствена сила и способности, които никога не са били извеждани от царството на подсъзнателното към обективна полезност; всеки, който е наблюдавал въздействието на Медитацията върху начинаещия, ще подкрепи това твърдение ....

Резултатите от първия етап на Медитационната дисциплина, т.е. на Концентрацията, често са удивителни. Хората ,,откриват” себе си; откриват скрити способности и разбиране, неизползвани никога преди това; те развиват едно осъзнаване, дори на феноменалния свят, което – за тях – граничи с чудо; те внезапно регистрират факта на съществуването на ума, и че могат да го използват, като разликата между познаващия и инструмента на познанието става все по-явно очевидна.

Същевременно се регистрира и едно усещане за загуба. Старите съноподобни състояния на блаженство и покой, с които са ги дарявали мистическата молитва и медитация, изчезват; при което, временно, те преживяват усещане на безрадостност, липса и пустота, което често е изключително болезнено. Това се дължи на факта, че фокусът на вниманието е оттеглен от обектите на сетивата, без значение колко красиви са те.

Нещата, които умът знае и може да регистрира, все още не биват регистрирани, а и чувственият апарат вече не оказва познатото си въздействие върху съзнанието. Това е период на преход, който трябва да бъде поддържан дотогава, докато новият свят не започне да генерира впечатления у стремящия се. Това е една от причините за необходимостта от постоянство и последователност, особено в ранните етапи на медитационния процес.

Обикновено един от първите резултати от медитационната работа е нарастналата ефективност в ежедневния живот, независимо дали той е съсредоточен в дома, в офиса или в която и да е друга сфера на човешка дейност. Прилагането на ума към бизнеса да се живее е само по себе си упражнение по концентрация и носи забележителни резултати. Независимо дали ще постигнем окончателно просветление или не чрез практиката на концентрацията и медитацията, ние въпреки всичко ще сме постигнали много и значително ще сме обогатили своя живот; нашата полезност и сила ще са нарастнали неимоверно, а сферата ни на влияние ще се е разширила.

... Всеки, който не е чисто емоционална натура, който има сравнително добро образование и който желае да работи с постоянство, може да се насочи към науката за медитацията с добри изгледи за успех. Човек може да започне да организира живота си така, че да могат да бъдат предприети първите стъпки по пътя към просветлението, като тази организация е една от най-трудните стъпки. Добре е да се помни, че всички първоначални стъпки са трудни, тъй като трябва да бъдат преодолени дългогодишни навици и ритъм на живот. Но след като човек веднъж ги превземе и преодолее, работата става по-лесна.

В обобщение, следователно,... отговорът на нашия въпрос е следният:

Първо: Приемаме хипотезата, че има душа, и че тази душа може да бъде позната от човека, който е способен да обучи и подчини ума си.

Второ: На основата на тази хипотеза започваме да координираме трите аспекта на нисшата природа, и да обединяваме ума, емоциите и физическото тяло в едно организирано и обхванато Цяло. Това се постига чрез практиката на концентрацията.

Трето: С преминаването на концентрацията в медитация (която представлява акт на продължителна концентрация) налагането на волята на душата над ума става осезателно. Малко по малко душата, ума и мозъка биват приведени в тясно взаимодействие. Първо умът постига контрол над мозъка и емоционалната природа. След това душата постига контрол над ума. Първото се постига чрез концентрация. Второто – чрез медитация.

В резултат на тази последователност от дейности, заинтересованият изследовател ще се събуди за осъзнаването, че предстои да бъде свършена действителна работа, и че основното качество, което се изисква за това, е постоянството.... Организирането на умствения живот – по всяко време и навсякъде, и, второ, практикуването на концентрация - редовно, всеки ден, в определено време, ако е възможно, допринасят за постигането на еднонасоченост, а тези двете заедно предопределят успеха.

(Пак там, стр. 199-206)

Необходимо ли е човек да се оттегли в уединение, за да пробуди душата?

Повечето от нас живеят насред условия, в които пълният покой и тишина са абсолютно невъзможни; и решението в съвременния свят лежи в правилното разбиране на нашия проблем и на принадлежащата ни привилегия да демонстрираме нов аспект на една стара истина.

Ние, на Запад, принадлежим на една по-млада раса. На Изток, далеч назад във времето, малцината смели пионери са потърсили уединение, удостоверили са заради нас възможностите и са съхранили заради нас правилата. Те са съхранявали в безопасност техниките заради нас до настъпването на такова време, когато не един или двама, а болшинството от хората ще са готови да осъществят напредък.

Това време вече настъпи. Насред стреса... на съвременния живот... навсякъде има мъже и жени, които могат да и действително откриват центъра на покой в самите себе си, и те могат да и действително навлизат в това състояние на смълчана позитивна концентрация, което им дава възможност да постигнат същата цел и същото знание, и да навлязат в същата Светлина, за които са свидетелствали великите Индивиди на расата.

Уединеното място, където човек се оттегля, се намира в самия него; тихото място, в което се установява контакт с живота на душата, е онази точка в главата, където се съединяват душата и тялото.... Онези, които могат да обучат себе си да бъдат достатъчно еднонасочени, могат да оттеглят мислите си по всяко време и на всяко място в един център в тях самите, като в този намиращ се в главата център се провежда великата работа по един-ението.

(Пак там, стр. 208-10)

Истинската концентрация се постига чрез концентриран, направляван от мисълта живот, така че първата стъпка, която трябва да направят стремящите се, е да започнат да организират своя ежедневен живот, да регулират дейностите си и да постигнат фокусираност и еднонасоченост в начина си на живот. Това е в рамките на възможното за всички, които съумеят да положат необходимите усилия и продължат да ги осъществяват с постоянство....

Когато съумеем да организираме и пренаредим живота си, оставяйки зад себе си маловажните дейности, ние доказваме на какво сме способни, както и силата на нашия стремеж. ... Следователно, пренебрегването на което и да е задължение е невъзможно за еднонасочения човек. Задълженията към семейството и приятелите, както и към своя бизнес или професия, ще се изпълняват по-добре и по-ефективно....

(Пак там, стр. 207)

Назад

 

В.    Механиката на медитационния процес

Хипотезата, на която се основават изложените тук теории, може да се сведе до следните положения:

Първо: Енергийният център, чрез който работи душата, е горната част на мозъка. По време на медитация, ако тя е ефективна, от душата се влива енергия в мозъка, която определено оказва влияние върху нервната система. Ако, обаче, умът не е под контрол и доминираща е емоционалната природа (какъвто е случаят с чистия мистик), влиянието на тази енергия се усеща най-вече в чувстващия апарат - емоционалните състояния на битие.

Когато умът е доминиращият фактор, тогава мисловният апарат – в горната част на мозъка, бива приведен в организирана активност. Медитиращият придобива една нова способност да мисли ясно, синтетично и мощно....

Второ: В областта на хипофизата се намира седалището на по-нисшите способности, когато те са координирани при по-висшия тип човешко същество. Тук те са координирани и в синтез, и, както посочват някои авторитетни школи по психология и ендокринология, сред тях са емоциите и по-конкретните аспекти на ума (развити в резултат на расови навици и вродени инстинкти, и, следователно, ненуждаещи се от упражняването на творческия, или висш ум)....

Трето: Когато личността – съвкупността от физически, емоционални и ментални състояния, е високо организирана, хипофизата функционира с повишена ефективност, а вибрацията на енергийния център, разположен в нейната област, става много мощна. Трябва да се отбележи, че според тази теория, когато личността е ниско организирана, когато реакциите ω са предимно инстинктивни и умът на практика не функционира, тогава активен е енергийният център в областта на слънчевия сплит, а човекът е с по-животинска природа.

Четвърто: Центърът в областта на епифизата и горната част на мозъка се активизират, когато човек се научи да фокусира будното си съзнание в главата....

Различните пътища на сетивно възприятие се привеждат в покой. Съзнанието на истинския човек повече не се устремява навън по своите пет пътя за контакт. Петте сетива биват доминирани от шестото сетиво - ума, като цялото съзнание и възприятийната способност на стремящия се са синтезирани в ума и се насочват навътре и нагоре. Психическата природа бива, по този начин, подчинена и менталното поле се превръща в поле на човешката активност. Този процес на отдръпване, или абстрахиране, се осъществява на етапи:

1. Оттеглянето на физическото съзнание, или възприятие, чрез слуха, допира, виждането, вкуса и мириса. Тези способи на възприятие стават временно бездейни, като възприятието става изцяло ментално и мозъчното съзнание е всичко, което е активно на физическо ниво.

2. Оттеглянето на съзнанието в областта на епифизата, така че центърът на осъзнаване се централизира в областта между средата на челото и епифизата.

Пето: След като това е било направено и стремящият се придобива способността да се фокусира по този начин в главата, резултатът от този процес на абстрахиране е следният:

Петте сетива биват устойчиво синтезирани от шестото сетиво - ума. Това е координиращият фактор. По-късно се постига осъзнаването, че душата има аналогична функция. Така тройнствената личност бива приведена в директна комуникация с душата, и... с времето медитиращият става безсъзнателен за ограниченията на телесната природа, а мозъкът може да бъде директно впечатляван от душата – посредством ума. Мозъчното съзнание се държи в позитивно очакващо състояние, като всички негови реакции спрямо феноменалния свят биват напълно, макар и временно, подтиснати.

Шесто: Високоразвитата интелигентна личност, чийто фокус на внимание е в областта на хипофизата, започва да вибрира в унисон с по-висшия център в областта на епифизата. Тогава между позитивния душевен аспект и очакващата личност, която е приведена във възприемчиво състояние чрез процеса на фокусирано внимание, възниква магнитно поле. След което, както се твърди, бликва светлината, резултат от което е просветленото човешко същество и появата на феноменалната светлина в главата.

Всичко това е резултатът от един дисциплиниран живот и от фокусирането на съзнанието в главата. Това, от своя страна, се постига чрез стремежа да бъдем концентрирани в своя ежедневен живот, както и чрез специфични упражнения по концентрация. Те биват последвани от усилието да се медитира, а по-късно – доста по-късно – се проявява способността да се съзерцава.

Това е кратко обобщение на механиката на този процес и то по необходимост е сбито и непълно. Тези идеи, обаче, трябва да бъдат приети с изострено внимание, преди да стане възможен един интелигентен подход към медитационната работа....

След като сме формулирали нашата хипотеза и временно сме я приели на доверие, продължаваме със същинската работа, докато хипотезата не се окаже невярна, или докато нашето внимание повече не бива заангажирано от нея. Една хипотеза не е непременно погрешна, само защото не сме успели да установим истинността ω за интервал от време, който на нас ни се струва подходящо дълъг. Хората често се отказват от заниманията си в тази сфера на познание, тъй като им липсва необходимото постоянство, или пък интересите им се пренасочват другаде.

Ние, обаче, сме решени да продължим с нашето изследване и да дадем на древните техники и формули време да докажат истинността си. Ние, следователно, продължаваме да се придържаме към първоначалните изисквания и се опитваме да наложим на живота си едно по-концентрирано умонастроение, както и да практикуваме ежедневно медитация и концентрация.

Ако сме начинаещи, или пък умът ни е неорганизиран, непокорен, изменчив и неуравновесен, трябва да започнем с практикуването на концентрация. Ако сме обучени интелектуалци или притежаваме способността за фокусиране на вниманието, което бизнес обучението дава, трябва само да преориентираме ума си към едно ново поле на осъзнаване и да започнем истински да медитираме. Лесно е да се преподава медитация на заинтересования бизнесмен.

(Из ,,От интелект към интуиция”, стр. 211-16)

Назад

КЪМ ЧАСТ 2